ปฎิทินกิจกรรม 

กิจกรรม

วันที่

สถานที่

จัดสัมมนาวิชาการ

 2-3 มกราคม 2558  โรงเเรมพาราไดส หาดใหญ่
 จัดกิจกรรมวันเด็ก    หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สงขลา