ประมวลภาพกิจกรรม

เมื่อวันศุกรที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดนารังนกเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา นักจดหมายเหตุแนะนำความรู้เกี่ยวกับหอจดหมายเหตุ เอกสารจดหมายเหตุ เเละให้ชมตัวอย่างเอกสารจดหมายเหตุ พร้อมทั้งให้ชมภาพยนตร์
เสาร์ที่ ๙ ชาวหอสมุด-หอจดหมายเหตุ สงขลา เชิญชวนเด็กๆ น้องๆ หนูๆ จูงมือผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก มีเกมให้เล่น และมีของขวัญแจกมากมาย เชิญเข้ามา จัดที่ลานกิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ตรงข้ามหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครหาดใหญ่
รับมอบภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อปี ๒๕๕๔ จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
หอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ศูนย์การค้าไดอาน่า คอมแพล็กซ์ หาดใหญ่ วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่
หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ข้าราชการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา พร้อมด้วยผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาดูงาน ศึกษาเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ กระบวนการดำเนินงานด้านจดหมายเหตุ