นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ


เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ บริเวณชั้นใต้ดิน เฟส ๓ (โซนมือถือ) ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่ ” อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ร่วมกับบริษัทศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์จำกัด และเครือข่ายงานจดหมายเหตุ จัดพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ชุด “แม่ของแผ่นดิน” โดยมี นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๗–๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดสงขลาและ จังหวัดใกล้เคียงได้รับทราบถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนำเอกสารจดหมายเหตุประเภทโสตทัศนจดหมายเหตุที่ได้มาจากปกนิตยสารมาจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงหนังสือพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา การจัดแสดงเอกสารเก่าที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสถานที่สำคัญของจังหวัดสงขลา การจัดแสดงโปสเตอร์ภาพยนตร์ และจัดฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับพระคุณของแม่ จากคุณอนันต์ คำเรืองศรี (อานนท์ เธียเตอร์) การแสดงรำถวายพระพร จากนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานมูลนิธิจัดมุมภาพถ่ายที่ระลึก รับสมัครเครือข่ายงานจดหมายเหตุและรับมอบเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุ