หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา เเละหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป กว่า ๑๕๐ หน่วยงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณ ของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าแก่ประเทศชาติโดยมี นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ร่วมถวายพวงมาลา เครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพระบรมรูป ร.๕ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่