เสาร์ที่ ๙ ชาวหอสมุด-หอจดหมายเหตุ สงขลา เชิญชวนเด็กๆ น้องๆ หนูๆ จูงมือผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก มีเกมให้เล่น และมีของขวัญแจกมากมาย เชิญเข้ามา จัดที่ลานกิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ตรงข้ามหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครหาดใหญ่

เสาร์ที่ ๙ ชาวหอสมุด-หอจดหมายเหตุ สงขลา เชิญชวนเด็กๆ น้องๆ หนูๆ จูงมือผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก มีเกมให้เล่น และมีของขวัญแจกมากมาย เชิญเข้ามา จัดที่ลานกิจกรรมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ตรงข้ามหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครหาดใหญ่ ทางขึ้นเขาคอหงส์ เข้าทางประตูใหญ่หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ประตู ๓ เเละประตูติดกับ สถานีตำรวจภูธรคอหงส์